ARMANO MESSTECHNICK GmbH

ARMANO MESSTECHNICK GmbH

Manotherm/Armaturenbau GmbH promjena naziva i novi logo!

Sestrinske firme Armaturenbau GmbH i Manotherm Beierfeld GmbH, čiji smo ovlašteni zastupnici za Hrvatsku, 24.8.2018 su se spojile u jednu firmu, a pod zajedničkim imenom „ARMANO Messtechnik GmbH“

Od 1.4.2019 za sve narudžbe manometara i termometara i opreme iz programa našeg principala Manotherm, isporučivat će se pod novim nazivom i sa novim logom ARMANO.

Svi mjerni instrumenti koji pripadaju u certificiranu grupu opreme (ATEX, DNV, GL, …) moraju biti sa novim logom na brojčaniku kako bi isti bili upareni sa pripadajućim certifikatom i pravovaljani.

Ime se mijenja, kvaliteta ostaje ista.

Comments are closed.