Sigurnosni ventili za paru

para

Sigurnosni ventil za paru
Navojni, BSP i NPT navoji
Priključak ¼ do 2
Tlak podešavanja do 60 bara